≡ Menu

Jual Beli Pesanan Murabahah

Assalammualaikum Pakdi,

Ada sedikit persoalan harap Pakdi dapat tolong jelaskan.

Apakah hukum jual beli berikut:

Si A nak beli sebuah peti sejuk bernilai RM 1,000 tetapi tidak ada wang untuk beli cash.

Si B yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan kemudiannya atas permintaan A membeli peti sejuk tersebut secara tunai kemudian menjual kepada A secara ansuran dengan mengambil keuntungan sebanyak 30% umpamanya iaitu RM1,300.

Di sini si B tidak memberi pinjaman kepada si A tetapi melakukan jual beli. Si B hanya akan membeli barangan yang diminta / diingini oleh pelanggan dengan harga tunai kemudian menjual kembali kepada pelanggan dengan tambahan keuntungan 30% tadi. Jual Beli seperti ini banyak diamalkan.

Mohon penjelasan hukum jual beli tersebut.

Terima kasih.

Jawapan:

Situasi di atas merupakan urusniaga murabahah lil amri bis-shira (murabahah to the purchase orderer) yang pernah disebut oleh Imam Shafie dalam bukunya al-Umm.

Jual beli sebegini juga dijadikan Shariah Standard no 8 dalam piawaian Shariah Accounting & Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang diamalkan di bank-bank Islam di Malaysia dan seluruh dunia.

Justeru ia adalah urusniaga yang halal.

Penulis: Suzardi Maulan (Pakdi), penulis Nota Tutorial Saham. Nak panduan memulakan pelaburan saham sendiri? Klik sini: Tutorial Saham