Tentang Zakat Pelaburan Saham

zak

Satu soalan nak tanya.

Pernah tak kita ke kedai dan berkata, “Boleh tak saya beli begi Prada dan saya bayar dengan 10 lot saham TNB ?”

Oh my Gucci.

Saya rasa situasi tersebut agak mustahil untuk berlaku dalam keadaan biasa-biasa.  Justeru, persoalan ringkas ini dapat menunjukkan saham ini bukan sejenis matawang. Sebab kita tidak gunakan saham sebagai alat pertukaran (medium of exchange) untuk membeli sesuatu.

Walau bagaimana pun di Malaysia, kebanyakan pusat-pusat zakat cenderung menyamakan taksiran saham sama seperti taksiran emas atau wang simpanan. Ini menyebabkan zakat ke atas saham dikira 2.5% dari nilai pasaran (market value) saham tersebut.

Mari kita bandingkan situasi berikut:

a. RM 100,000 digunakan untuk membeli sebidang tanah untuk tanam padi.

b. RM 100,000 digunakan untuk membeli sejumlah saham di Bursa Malaysia.

Apa yang berlaku adalah, aset tunai (RM 100,000) ditukarkan kepada aset lain (tanah / saham). Malah, dalam balance sheet sekali pun tanah / saham tidak lagi dikelaskan menjadi duit tunai (cash & cash equivalent). Namun, perkiraan zakat saham yang popular di Malaysia masih disandarkan dengan taksiran zakat emas / matawang.

Apa yang ideal barangkali taksiran zakat saham ini disandarkan sama seperti zakat perniagaan syarikat.

Kerana beli saham bermaksud kita beli bisnes.

Aset-aset syarikat dimiliki oleh para pemegang saham. CEO dan pengurusan kanan jika tidak memiliki saham syarikat hanyalah sekumpulan pengurus yang memegang amanah sahaja dan bukannya pemilik harta. Justeru, pengurusan syarikat perlu meminta izin pemilik syarikat / pemegang saham terlebih dahulu sebelum membayar zakat perniagaan.

Ataupun dengan cara lain, pemilik syarikat / pemegang saham mengamanahkan pengurusan syarikat membayar zakat menerusi Memorandum of Association (MOA) atau menerusi Annual General Meeting (AGM). Namun ada isu lain yang dapat diperhalusi.

Syarikat merupakan personaliti yang tidak beragama. Yang beragama itu adalah pemilik-pemilik saham individu. Maka, kelihatan kurang sesuai apabila ada undang-undang yang mewajibkan syarikat membayar zakat. Sebab yang wajib membayar zakat adalah pemegang saham yang beragama Islam. Jika mahu dihukum, adalah pemegang saham yang tidak membayar zakat. Bagaimana syarikat mahu masuk penjara?

Pemilik bisnes / pemegang saham pula ada pelbagai agama. Takkanlah seorang pemilik saham beragama Buddha wajib membayar zakat dan dihukum jika tidak membayarnya. (Sekiranya mahu menggunakan kuasa siyasah untuk mewajibkan syarikat bayar zakat)

Selain itu bagaimana pula status zakat kerajaan yang mempunyai pegangan saham dalam sesebuah syarikat. Bagaimana mungkin kerajaan membayar zakat kepada dirinya sendiri? Namun, dalam konteks Malaysia kuasa undang-undang mengutip zakat adalah kerajaan negeri dan bukannya kerajaan persekutuan.

Sekiranya persoalan-persoalan itu dapat dibincangkan, maka cara paling baik membayar zakat saham adalah membuat pengiraan Zakat Per Share (ZPS). Iaitu 2.5777% dari aset bisnes, dalam kiraan sesaham. ZPS ini perlu diletakkan dalam laporan kewangan tahunan dan pemilik saham yang memiliki saham syarikat berkenaan perlu merujuk kiraan ini untuk menunaikan kewajipan membayar zakat. Pemerintah dapat mewajibkan syarikat membuat pengiraan ZPS untuk diletakkan dalam laporan tahunan syarikat.

Namun, pendekatan ini juga ada flaw. Mungkin tidak berpijak kepada realiti semasa. Syarikat yang dulu tidak sama dengan syarikat sekarang. Dalam pasaran saham bukan semua pemegang saham adalah controlling shareholders. Yang mempunyai kuasa pengurusan untuk ambil duit syarikat untuk bayar zakat. Bagaimana pula dengan minority shareholders ?

Sekiranya zakat telah dibayar oleh syarikat, maka selesai masalah. Namun, bukan semua pemegang saham sesebuah syarikat itu adalah orang Islam. Syarikat yang sahamnya dikuasai oleh orang bukan Islam, kenapa mereka perlu nak bayar zakat ?

Maka apakah ada pendekatan lain, misalnya zakat saham diqiyaskan kepada zakat penternakan. Yang barangkali lebih konsisten taksirannya untuk semua keadaan. Misalnya, bagi setiap 40 – 120 ekor kambing maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Maka bagi setiap 40 lot – 120 lot saham, maka zakatnya adalah 1 lot saham. (sebagai contoh).

Atau mungkin sama seperti zakat pertanian yang mana taksirannya dikira dari atas hasil yang diterima dari pelaburan saham. Iaitu antara 5 %- 10% dari realised profit.

Nota ini hanyalah pandangan saya sahaja. Barangkali kalau tuan adalah pegawai pusat zakat yang dapat memahami situasi zakat saham ini, kita boleh berjumpa minum kopi sama-sama untuk berbicara dan mungkin dapat buat penyelidikan untuk kebaikan institusi zakat.

About the author: Saya bantu orang melabur saham untuk persaraan. Sila klik sini dan baca lanjut

Comments on this entry are closed.