≡ Menu

Riba Disebalik Pembelian Emas

Artikel kedua penulis di MajalahNiaga.com. Menerusi artikel ini tuan puan dapat memahami hukum asal berkaitan riba jual beli. Apakah prinsip asas Islam dalam urusniaga membabitkan barang ribawi?

Apabila kita telah memahami prinsip asas barulah kita dapat memahami aplikasi hukum ini dalam perkara-perkara baru yang tidak wujud pada zaman Rasulullah saw.

Begitulah luasnya perbendaharaan fiqh Islam. Prinsipnya tidak akan berubah, apa yang berubah adalah situasi dan senario setempat.

Sila baca artikel ini dengan klik di sini.