Mulai 2015 Pendeposit Akaun Bank Islam Perlu Bayar Sendiri Zakat Simpanan

Mulai 1 Januari 2015, Bank Islam menggunakan Kaedah Pengiraan Zakat yang disarankan oleh JAWHAR (Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji) untuk perniagaan Bank.

Ya, sebelum 2015 para pendeposit di Bank Islam khususnya, zakat tidak perlu bayar sendiri. Ada keputusan Majlis Penasihat Shariah mereka yang menetapkan zakat atas akaun deposit / pelaburan telah dibayar oleh pengurus dana, iaitu bank. Prinsip yang sama dengan zakat akaun simpanan Tabung Haji.

Walaupun begitu, setakat hari ini, Tabung Haji masih kekal dengan kaedah pengiraan zakat seperti fatwa yang pernah dikeluarkan.

zakatbi

Sila klik link di bawah untuk info lanjut:

— http://www.bankislam.com.my/home/maklumat-zakat

About the author: Suhaida Mahpot; Konsultan Kanan di AFIQ Training & Advisory

Comments on this entry are closed.