Hukum Pelaburan Mecca Fund Global Adalah Haram

alert

Kepada kalian yang bertanya secara spesifik mengenai Mecca Fund Global, ini jawapannya.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 – 11 Februari 2015 telah membincangkan perkara ini dan membuat keputusan berikut.

Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan yang dijalankan oleh Mecca Fund Global adalah tidak mengikut prinsip mudharabah yang sebenar dan tidak sah mengikut hukum syarak.

Untuk membaca info lanjut mengenai fatwa ini, sila klik link di bawah:

Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global

About the author: Suhaida Mahpot; Konsultan Kanan di AFIQ Training & Advisory

Comments on this entry are closed.