GST & Pelaburan di Amanah Saham

Selaku pelabur, kita juga perlu membayar Goods & Services Tax (GST).

Ramai rakyat Malaysia melabur dalam amanah saham, khususnya melalui skim pengeluaran KWSP.

Dari laman web Phillip Mutual, maklumat GST untuk pelaburan di amanah saham.

gst on unit trust

Comments on this entry are closed.