Cara Kira Zakat Bisnes, Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan ada tiga kaedah taksiran.

1) Kaedah Modal Kerja

(Aset semasa – liabiliti semasa) x 2.5%

2) Kaedah Modal Berkembang

(Ekuiti pemilik + Liabiliti Jangka Panjang – Aset tetap – Aset separuh tetap) x 2.5%

3) Kaedah Untung Rugi

(Jualan – Kos) x 2.5%

.

Bagi kebanyakan bisnes, kaedah yang digunakan ialah (1) dan (3). Perbezaannya ialah, kaedah (3) digunakan bagi bisnes yang cuma ada penyata untung rugi sahaja dan bukan audited account.

About the author: Suzardi Maulan, IFP merupakan seorang Licensed Financial Planner. Hubungi beliau di www.suzardimaulan.com