≡ Menu

Cara Kira Zakat Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Mengikut maklumat semasa dari Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Lembaga Zakat Selangor, Amanah Saham Bumiputera dianggap sebagai simpanan. Justeru, kaedahnya pengiraan zakat ke atas ASB adalah sama seperti zakat ke atas simpanan.

Pautan kalkulator zakat:

Penulis: Suzardi Maulan (Pakdi) merupakan seorang investor, financial planner & trainer – pelaburan saham untuk persaraan.