Cara Kira Zakat Amanah Saham Bumiputera (ASB)

zakatASB

Di atas adalah kaedah pengiraan zakat ASB, seperti yang diterbitkan dalam Majalah Al-Islam, Februari 2015.

Zakat dikenakan ke atas jumlah baki terendah dalam tempoh setahun simpanan apabila cukup nisab dan haulnya serta menyamai atau melebihi nisab.

Kaedah ini tidak terhad kepada ASB sahaja, tetapi mana-mana wang simpanan yang kita ada.

Nilai nisab mengikut Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) adalah seperti berikut:

2016 : RM 12,335
2015 : RM 11,308
2014 : RM 12,223
2013 : RM 14,066
2012 : RM 13,113
2011 : RM 10,300
2010 : RM 9,300

Imej gambar dari twitter ASNB.

About the author: Suhaida Mahpot; Konsultan Kanan di AFIQ Training & Advisory

Comments on this entry are closed.