60 Orang Bankrap Setiap Hari di Malaysia

Sehingga 2012, kereta adalah punca utama muflis di Malaysia.

Dan setahun kemudian, kereta masih lagi menjadi punca utama. Berdasarkan data 2007-2013 :

  • Sewa beli kenderaan : 30,451 kes (26.14 %)
  • Pinjaman perumahan 20,529 kes (17.62 %)
  • Pinjaman peribadi 18,053 kes (15.50 %)
  • Pinjaman perniagaan 14,431 kes (12.39 %).
  • Kad kredit hanya 4,875 kes (4.18 %)

Pecahan dari sudut bangsa pula:

  • Kaum Melayu 45.10% (52,535 orang)
  • Kaum Cina 32.97 % (38,407 orang)
  • India 12.63% (14,710 orang)
  • Lain-lain sebanyak 9.30% (10,836 orang)

Secara purata, 60 orang diisytiharkan bankrap setiap hari, di Malaysia.

Memang kita sukar untuk tidak berhutang dalam kehidupan moden hari ini, tetapi kita mampu menguruskan hutang dengan bijak dari sekarang.

About the author: Suzardi Maulan, IFP merupakan seorang Licensed Financial Planner. Hubungi beliau di www.suzardimaulan.com